S K C N

Van stamtafel naar oprichting

Als onderdeel van de S-Klasse Club Deutschland e.V. was er een gestaag groeiend aantal Nederlandse leden te noteren. Het werd echter duidelijk dat de beschreven voordelen vooral voor de Duitse clubleden van toepassing waren.

Rondvraag op de destijds georganiseerde stamtafels maakte duidelijk dat er voldoende draagvlak voor een aparte Nederlandse club was.

Sterklasse Bulletins

Als SKCN-lid ontvangt u twee maal per jaar het Sterklasse Bulletin, lees verder…

Geschiedenis S-klasse Club Nederland

De S-Klasse Club Nederland, afgekort SKCN, is op 20 december 2007 middels een notariële akte opgericht door enkele Nederlandse leden van de S-Klasse Club Duitsland. Na oprichting van de SKCN sloten de resterende Nederlandse clubleden van deze Duitse club zich bij de SKCN aan.

Op 1 januari 2008 werd gestart met een ledental van 69 clubleden. Op 5 januari 2008 sloot de SKCN zich bij de, door het Duitse Mercedes-Benz erkende, Nederlandse Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs aan. Door deze aansluiting verkreeg de SKCN de faciliteiten van een door Mercedes-Benz Classic erkende Mercedes-Benz Club. Na de oprichting stond de SKCN open voor enthousiaste eigenaren van de S-Klasse typen:

  • W116 (1972-1979)
  • W126 (1979-1991)
  • W140 (1991-1998)
  • R129 (1989-2001)

In februari 2011 werd besloten om de SKCN ook open te stellen voor eigenaren van de Mercedes-Benz modellen:

  • W108 (1965-1973)
  • W109 (1965-1973)
  • W111 (1959-1971)
  • W220 (1998-2006)

De oudste modellen kregen weliswaar niet het predicaat S-Klasse, maar wij kunnen ze wel degelijk als de stamvader van de reeks beschouwen.

Modellen

Een basismodel kan voor een eigenaar van evenveel waarde zijn als een full-options topmodel. Historie van de auto of een mooie kleurcombinatie van lak en bekleding spelen daarbij een persoonlijke rol. De meeste clubleden beschikken over een W126 S-Klasse.

Onder de nieuwe leden is een toename merkbaar van eigenaren met een W140 en vooral de SL R129 Roadster. Gelukkig beginnen de goede overgebleven W220-modellen ook eigenaren met hobby-bedoelingen te vinden. Tot nu toe is het aantal leden met zo’n auto nog beperkt. We verwachten er spoedig meer te mogen begroeten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen, ondersteund door actieve commissieleden die zich bezighouden met evenementen, PR, techniek en taxaties. De taxaties worden in een door de FEHAC goedgekeurd rapport verwerkt. Het gemiddelde aantal jaarlijkse SKCN leden schommelt zo rond de 380, die allen trots op hun bezit zijn. De Mercedes-Benz reclame slogan “S-Class, the pinnacle of automotive engineering” is ons wat dat betreft uit het hart gegrepen.

Een S of SL is niet goedkoop in onderhoud en de nieuwe MRB-regelgeving hielp ook niet mee om de afgelopen jaren een grotere groei in het aantal leden te bevorderen. Niettemin lijkt de situatie zich nu weer te stabiliseren en kijken we met meer vertrouwen naar de toekomst.

Activiteiten

De SKCN organiseert diverse activiteiten. Dit kunnen algemene evenementen zijn, dus open voor alle leden, of bijvoorbeeld een cabriorit of technische dag voor SL-eigenaren. Om de twee maanden (tenzij anders aangegeven) zijn er stamtafels, waarvan de locatie in de agenda op de website wordt vermeld. De ideale manier om vrijblijvend met elkaar kennis te maken, ideeën uit te wisselen en ervaringen te delen.

Op afspraak kunnen tijdens een stamtafel, of op een nader af te spreken locatie, auto’s worden getaxeerd. Daarnaast zijn er meerdere technische dagen, worden er toertochten georganiseerd en presenteert de club zich op diverse beurzen. Elk clublid krijgt voor € 84,– per jaar (+ éénmalig € 25,– inschrijfkosten) een gratis taxatie van één auto per jaar, voordelen bij het verzekeren, de magazines “Mercedes-Benz Classic” (internationale uitgave) en Mercedes Magazine (via de importeur), alsmede het eigen SKCN “Sterklasse Bulletin”.

De leden worden verder regelmatig geïnformeerd via een digitale nieuwsbrief. Elk lid ontvangt de officiële wereldwijd verspreide Mercedes-Benz Clubcard die vele voordelen oplevert. Onze uitgebreide website biedt regelmatig actuele nieuwtjes en geeft bijvoorbeeld complete beschrijvingen van alle bij de SKCN aangesloten modelreeksen. Tevens is er een besloten gedeelte voor leden met onder andere een eigen forum.

Ledenaantal per Januari 2022

Sinds 1 januari 2022 zijn van de 69 leden waarmee op 1 januari 2008 werd gestart nog 23 leden lid van de SKCN. Het totaal aantal leden bedraagt nu 393 leden met de volgende Mercedes-Benz clubauto’s:

W108:   13

W109:     4

W111:     7

W112:     1

W116:   23

W126:         163

W140:           26

W220:           13

W221:             1

W222:             1

R129 :           83

R230:              8 

Overige:        11 

 

Interesse?

Is uw interesse gewekt? Kijk dan verder rond op onze website en op sklasseclub.nl/lid-worden of kom eens langs op onze stamtafelmiddag, u bent van harte welkom!

SKCN

S-klasse Club Nederland
Veld en Beemd 29
2661 AM Bergschenhoek

IBAN NL47 RABO 0141 5323 94

FEHAC-logo-Mercedes-Benz-S-Klasse-Club-Nederland   Lid van de FEHAC

MBAC-logo-Mercedes-Benz-S-Klasse-Club-Nederland   Aangesloten bij
Mercedes-Benz Automobiel Clubs

    Evenementen

Tagcloud